Sản phẩm

Tất cả

Thiết bị lọc nhanh

Tên thiết bị
Thiết bị lọc nhanh
Sơ lược
Thiết bị loại bỏ độ đục cho nước dùng cho nhà máy
Đặc trưng
・Lọc nhanh nhờ phương thức lọc áp lực
 đóng kín.
・Lọc 2 tầng với vật liệu lọc là cát và
 Anthracite.

Thiết bị tái sử dụng nước

Tên thiết bị
Thiết bị tái sử dụng nước
Sơ lược
Thiết bị xử lý nước thải thành nước tái sử dụng
Đặc trưng
・Tiết kiệm chi phí sử dụng nước
・Sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên
・Có thể tái sử dụng nước thải bằng phương
 pháp tổ hợp nhiều hệ thống xử lý.

Thiết bị rửa tổ hợp thân tàu

Tên thiết bị
Thiết bị rửa tổ hợp thân tàu
Sơ lược
Thiết bị rửa tổ hợp là sự kết hợp giữa bàn chải cọ và xịt rửa

Thiết bị rửa giá đỡ thân tàu

Tên thiết bị
Thiết bị rửa giá đỡ thân tàu
Sơ lược
Rút ngắn thời gian rửa nhờ sử dụng phương pháp rửa bằng bọt khí siêu mịn.

Thiết bị loại bỏ Sắt và Mangan

Tên thiết bị
Thiết bị loại bỏ Sắt và Mangan
Sơ lược
Thiết bị dùng để loại bỏ những tạp chất như Sắt và Mangan hay có trong nước ngầm.
Đặc trưng
・Lọc nhanh nhờ phương thức lọc áp lực
 đóng kín.
・Sử dụng vật liệu đặc thù dùng cho lọc.

Thiết bị màng lọc RO

Tên thiết bị
Thiết bị màng lọc RO
Sơ lược
Thiết bị có khả năng lọc ở cấp độ nano chẳng hạn như các phần tử Ion trong nước nhờ tính chất lọc ngược đặc thù của màng lọc.
Đặc trưng
・Có thể thu được nước tinh khiết dùng cho
 sinh hoạt.
・Thu được nguồn nước sau xử lý ổn định.

Thiết bị rửa vòng bi

Tên thiết bị
Thiết bị rửa vòng bi
Sơ lược
Thiết bị có thể rửa được vòng bi của nhiều thiết bị và máy móc.

Thiết bị màng lọc RO

Tên thiết bị
Thiết bị màng lọc RO
Sơ lược
Thiết bị có khả năng lọc ở cấp độ nano chẳng hạn như các phần tử Ion trong nước nhờ tính chất lọc ngược đặc thù của màng lọc.
Đặc trưng
・Tạo nước tinh khiết
・Loại bỏ muối trong nước

Thiết bị tuyển nổi áp lực

Tên thiết bị
Thiết bị tuyển nổi áp lực
Sơ lược
Thiết bị phân ly nổi với hình thức liên kết bông tụ trong nước với những hạt khí siêu nhỏ.
Đặc trưng
・Phân ly nhanh, giảm diện tích sử dụng.
・Kiểu dáng mới tạo bọt khí mịn, hiệu suất
 cao.
・Hiệu suất xử lý cao nhờ lượng bùn nổi cô
 đặc.
・Tự động thu gom bùn lắng bằng thiết bị
 quét đáy.
・Vận hành tự động.

Thiết bị rửa linh kiện (Thiết bị xịt rửa)

Tên thiết bị
Thiết bị rửa linh kiện (Thiết bị xịt rửa)
Sơ lược
Thiết bị chuyên dùng để rửa những linh kiện nhỏ.

Màng lọc MF và UF

Tên thiết bị
Màng lọc MF và UF
Sơ lược
Với khả năng lọc ở cấp độ Nano và Micro, thiết bị cung cấp nguồn nước sạch an toàn dùng trong nhà máy.
Đặc trưng
・Sử dụng lượng nước rửa ngược ít.
・Chiếm ít diện tích.
・Bảo đảm nguồn nước sạch an toàn.

Thiết bị tuyển nổi áp lực kiểu dáng mới

Tên thiết bị
Thiết bị tuyển nổi áp lực kiểu dáng mới
Đặc trưng
・Diện tích chiếm khoảng 2.5m2.
 Có thể đặt được ở những nơi có diện tích
 nhỏ nhờ thiết kế nhỏ gọn.
・Dễ sử dụng với bản điều khiển tự động.
 Quản lý vận hành hàng ngày với thao
 tác đơn giản.
・Lắp đặt đơn giản không cần thi công.
 Toàn bộ thiết bị được lắp đặt theo tiêu
 chuẩn về diện tích nên hầu như không
 cần đến thi công.

Thiết bị lắng nhanh

Tên thiết bị
Thiết bị lắng nhanh
Sơ lược
Thiết bị phân tách những bông tụ trong nước một cách hiệu quả.
Đặc trưng
・Nâng cao tốc độ lắng của bông tụ bằng
 phương pháp đặc biệt.
・Giảm diện tích sử dụng nhờ tốc độ lắng
 nhanh.
・Giảm 30% lượng PAC so với thiết bị lắng
 thông thường.

Thiết bị rửa linh kiện (Sàn dao động nhúng chìm)

Tên thiết bị
Thiết bị rửa linh kiện (Sàn dao động nhúng chìm)
Sơ lược
Thiết bị chuyên dụng rửa những linh kiện nhỏ.

Thiết bị bùn hoạt tính

Tên thiết bị
Thiết bị bùn hoạt tính
Sơ lược
Xử lý những thành phần hữu cơ trong nước bằng phương pháp sử dụng sự trao đổi chất của vi sinh.
Đặc trưng
・Sử dụng phương pháp bùn hoạt tính tiêu
 chuẩn hoặc vật liệu tiếp xúc tùy theo
 mục đích xử lý và quy mô.
・Phương pháp bùn hoạt tính tiêu chuẩn.
・Phương pháp Bio Fringe.
・Phương pháp bùn hoạt tính theo mẻ.

Máy rửa linh kiện (rửa bằng sóng siêu âm)

Tên thiết bị
Máy rửa linh kiện (rửa bằng sóng siêu âm)
Sơ lược
Thiết bị thích hợp dùng cho rửa những linh kiện nhỏ và những vết bẩn khó đi

Thiết bị xử lý bằng bùn hoạt tính kết hợp với Oxy (Tháp sinh học-Dòng cháy xoắn)

Tên thiết bị
Thiết bị xử lý bằng bùn hoạt tính kết hợp với Oxy (Tháp sinh học-Dòng cháy xoắn)
Sơ lược
Sử dụng Oxy tinh khiết thay cho không khí để nâng cao hiệu quả hoạt động của vi sinh, có thể xử lý những loại nước có độ ô nhiễm cao.
Đặc trưng
・Tăng 2-3 lần hiệu quả xử lý so với phương
 pháp thông thường.
・Chịu được biến đổi lớn về nồng độ do chỉ
 số DO cao, tăng hiệu quả trao đổi chất
 của vi sinh, giảm lượng bùn phát sinh.
・Là phương pháp thân thiện với môi trường
 nhờ giảm lượng khí thải và bắn nước.

Thiết bị Nitrat hóa - khử

Tên thiết bị
Thiết bị Nitrat hóa - khử
Sơ lược
Thiết bị sử dụng những vi khuẩn đặc thù (khuẩn Nitrat hóa, khuẩn khử Nitơ) để loại bỏ Nitơ trong nước thải bằng phương pháp vi sinh
Đặc trưng
Tùy theo điều kiện mà có thể áp dụng phương pháp Nitrat hóa-khử có sử dụng giá thể lưu động hoặc tuần hoàn hóa khử.

Thiết bị xử lý bằng giá thể lưu động

Tên thiết bị
Thiết bị xử lý bằng giá thể lưu động
Sơ lược
Thiết bị xử lý những thành phần ô nhiễm trong nước thải bởi màng vi sinh gắn kết trên giá thể nhựa được hình thành trong quá trình sục khí trộn khuấy bồn giá thể.
Đặc trưng
・Dễ quản lý, tùy trường hợp mà có thể
 không cần phân tách rắn lỏng.
・Vận hành ổn định, thích hợp cho những
 loại nước có độ ô nhiễm cao.

Thiết bị bùn hoạt tính màng phân ly

Tên thiết bị
Thiết bị bùn hoạt tính màng phân ly
Sơ lược
Thiết bị sử dụng màng sợi rỗng để phân tách rắn lỏng bùn hoạt tính, thu được nước sạch sau khi lọc.
Đặc trưng
・Thành phần trong nước sau xử lý ổn định.
・Diện tích sử dụng bằng một nửa so với
 thiết bị khác
・Thích hợp dùng cho tái sử dụng nước.

Thiết bị lọc và than hoạt tính hấp thụ

Tên thiết bị
Thiết bị lọc và than hoạt tính hấp thụ
Sơ lược
Thiết bị loại bỏ hầu hết những chất hữu cơ và những chất không tan trong nước thải bằng bằng cách sử dụng phương pháp lọc kết hợp với than hoạt tính hấp thụ.
Đặc trưng
・Tự động rửa ngược.
・Hấp thụ hiệu quả chất hữu cơ khó xử lý.
・Dùng cho giai đoạn 3 đối với những khu
 vực có chỉ tiêu xả thải nghiêm ngặt.
Về đầu trang