Danh sách thiết bị xử lý nước thải

Giới thiệu thành tích trong lĩnh vực xử lý nước thải.

Lĩnh vực Lưu lượng Thiết bị xử lý Năm

Food plant

500m3/d Thiết kế và thi công hệ thống tuyển nổi 2015

Service industry

10m3/d Thiết kế và thi công hệ thống xử lý nước thải 2015

Food plant

Thay mới phễ đựng bùn 2015

Machinery plant

910m3/d Thiết kế và lắp đặt hệ thông xử lý tuyển nổi 2015

Chemical plant

200m3/d Thiết kế và thi công hệ thống xử lý nước thải 2015

Vehicle plant

Thiết kế và lắp đặt máy ép bùn 2015

Chemical plant

Thiết kế và thi công nâng cấp thiết bị trung hòa - tháp hoạt tính hấp thụ 2015

Vehicle plant

60m3/d Thiết kế và thi công hệ thống tuyển nổi (CF-3S) 2015

Other

480m3/d Thiết kế và thi công hệ thống lọc cát - lọc hoạt tính 2015

Machinery plant

687m3/d Thiết kế và thi công hệ thống lọc 2014

Vehicle plant

1m3/d Thiết kế và thi công hệ thống keo tụ lắng 2014

Chemical plant

187m3/d Thiết kế và lắp đặt hệ thống trung hòa + tháp hoạt tính hấp thu 2014

Surface treatment plant

6m3/d Thiết kế và thi công hệ thống xử lý nước thải kim loại nặng 2014

Machinery plant

687m3/d Thiết kế và lắp đặt hệ thống lọc 2014

Food plant

1000m3/d Thiết kế và thi công hệ thống xử lý nước thải 2014

Chemical plant

280m3/d Thiết kế và lắp đặt hệ thống tuyển nổi 2014

Textile Plant

3m3/h Thiết kế và thi công thay mới hệ thống tuyển nổi 2014

Electronic component manufacturing plant

102m3/d Thiết kế và thi công hệ thống xử lý keo tụ lắng 2014

Government

34m3/d Thiết kế và thi công hệ thống xử lý nước thải rác 2014

Food plant

1000m3/d Thiết kế và thi công nâng cấp hệ thống xử lý nước thải 2014

Government

16m3/d Thiết kế và thi công hệ thống tuyển nổi 2014

Government

31m3/d Thiết kế và thi công hệ thống xử lý nước thải rác 2014

Government

800m3/d Thay mới hệ thống xử lý nước thải rỉ rác 2014

Other

Thiết kế và thi công hệ thống xử lý nước thải kim loại nặng 2014

Vehicle plant

200m3/d Thiết kế và thi công hệ thống khử nitrat + keo tụ lắng 2014

Vehicle plant

2m3/d Thiết bị tuyển nổi áp lực 2014

Chemical plant

500m3/d Thiết bị xử lý nước thải nhuộm 2014

Chemical plant

9,600m3/d Thiết bị xử lý nước thải nhà máy hóa dầu 2014

Government

33.5m3/d Thiết bị xử lý nước thải nhà máy rác 2014

Government

80m3/d Thiết bị xử lý nước thải nhà máy rác 2014

Medicine manufacturing plant

700m3/d Thiết bị xử lý bùn hoạt tính 2013

Food plant

13m3/h Thiết bị tuyển nổi áp lực 2013

Chemical plant

500m3/d Kiểm tra định kỳ hệ thống xử lý nước thải 2013

Chemical plant

20m3/d Cải tạo hố thoát nước tòa nhà FC 2013

Government

115m3/d Thi công thay thế vật liệu khử mùi 2013

Chemical plant

192m3/d Thiết bị xử lý trung hòa 2013

Food plant

1,500m3/d Thiết bị xử lý Nitrat hóa-khử 2013

Paper and pulp plant

5m3/d Thiết bị keo tụ lắng,lọc cát, lọc hoạt tính 2013

Food plant

150m3/d Thiết bị bùn hoạt tính, keo tụ trầm lắng 2013

Food plant

80m3/d Thiết bị xử lý vi sinh 2013

Vehicle plant

408m3/d Thay mới thiết bị xử lý nước thải 2013

Service industry

10m3/d Thiết bị xử lý nước thải 2013

Vehicle plant

5.4m3/d Thiết bị xử lý nước thải 2013

Service industry

117m3/d Thiết bị tuyển nổi áp lực 2013

Civil engineerng plant

800m3/d Thay mới thiết bị xử lý nước thải rỉ rác 2013

Civil engineerng plant

3m3/d Thiết bị tuyển nổi áp lực 2013

Civil engineerng plant

6m3/d Thiết bị tuyển nổi áp lực 2013

Vehicle plant

408m3/d Thiết bị xử lý nước thải rửa xe 2013

Food plant

110m3/d Thiết bị xử lý nước thải chế biến thủy sản 2013

Packing material plant

36m3/d Thiết bị tuyển nổi áp lực 2012

Machinery plant

5m3/d Cải tạo lại hệ thống xử lý nước thải 2012

Machinery plant

37.5m3/d Thiết bị xử lý nước thải 2012

Food plant

500m3/d Cải tạo hệ thống xử lý nước thải 2012

Food plant

80m3/d Thiết bị xử lý nước thải 2012

Food plant

215m3/d Thiết bị xử lý vi sinh 2012

Chemical plant

400m3/d Thiết bị bùn hoạt tính 2012

Electronic component manufacturing plant

20m3/d Thiết bị xử lý nước thải 2012

Electronic component manufacturing plant

80m3/d Thiết bị xử lý nước thải nhà ăn 2012

Machinery plant

214m3/d Thiết bị xử lý nước thải nhà máy 2012

Electronic component manufacturing plant

105m3/d Thiết bị xử lý nước thải xử lý bề mặt kim loại 2012

Vehicle plant

60m3/d Thiết bị xử lý nước thải rửa xe 2012

Food plant

120m3/d Thiết bị tuyển nổi áp lực 2012

Government

15.3m3/d Xử lý nước thải nhà máy rác 2012

Chemical plant

720m3/d Thiết bị xử lý nước thải nhà máy hóa chất 2012

Chemical plant

40m3/d Thiết bị xử lý nước thải nhiễm dầu 2012

Chemical plant

120m3/d Thiết bị xử lý nước thải dược phẩm 2012

Other

50m3/d Thiết bị xử lý nước thải tái chế chai nhựa 2012

Food plant

40m3/d Thiết bị xử lý nước thải nhà máy 2012

Government

480m3/d Sông ngòi 2012

Electronic component manufacturing plant

500m3/d Tháp lọc loại bỏ Sắt và Mangan 2011

Chemical plant

1,000m3/d Thiết bị pha loãng hỗn hợp 2011

Surface treatment plant

50m3/d Thiết bị xử lý keo tụ trầm lắng 2011

Chemical plant

25m3/d Thiết bị xử lý trung hòa 2011

Food plant

320m3/d Thiết bị tuyển nổi áp lực 2011

Chemical plant

130m3/d Thiết bị tuyển nổi áp lực 2011

Electronic component manufacturing plant

10m3/d Thiết bị hấp thu Flo 2011

Electronic component manufacturing plant

900m3/d Thiết bị xử lý nước thải chế tạo màn hình tinh thể lỏng 2011

Machinery plant

3m3/h Thiết bị xử lý nước thải nhà máy 2011

Electronic component manufacturing plant

10m3/d Thiết bị hấp thu Axit hydrofluoric 2011

Surface treatment plant

168m3/d Thiết bị xử lý nước thải xử lý bề mặt 2011

Vehicle plant

42m3/d Thiết bị xử lý nước thải nhà ăn 2011

Government

552m3/d Thiết bị xử lý nước thải đốt rác 2011

Electronic component manufacturing plant

950m3/d Thiết bị xử lý nước thải chế tạo màn hình tinh thể lỏng 2011

Machinery plant

25m3/d Thiết bị xử lý nước mưa 2011

Electronic component manufacturing plant

Thiết bị xử lý nâng cao 2011

Chemical plant

1m3/d Thiết bị keo tụ trầm lắng 2010

Surface treatment plant

10m3/d Thiết bị keo tụ trầm lắng 2010

Electronic component manufacturing plant

600m3/d Thiết bị xử lý tạm thời 2010

Electronic component manufacturing plant

900m3/d Thiết bị xử lý nước thải tiền xử lý 2010

Electronic component manufacturing plant

600m3/d Thiết bị thử nghiệm 2010

Machinery plant

570m3/d Thiết bị xử lý nước thải nhà máy 2010

Chemical plant

3m3/h Thiết bị xử lý nước thải nhà máy 2010

Vehicle plant

18m3/h Cải tạo hệ thống xử lý nước thải rửa xe bồn 2010

Chemical plant

120m3/d Thiết bị xử lý nước thải dược phẩm 2010

Electronic component manufacturing plant

500m3/d Thiết bị xử lý nước thải nhà máy điện mặt trời 2010

Government

480m3/d Xử lý nước thải tháp đốt 2010

Textile Plant

120m3/d Thiết bị xử lý nước thải nhà máy nhuộm 2010

Vehicle plant

485m3/d Thiết bị xử lý nước thải rửa xe 2010

Ironwork plant

6m3/d Thiết bị tuyển nổi áp lực 2009

Chemical plant

25m3/d Thiết bị xử lý trung hòa 2009

Machinery plant

6m3/d Máy ém bùn 2009

Machinery plant

Thiết bị xử lý nước thải 2009

Machinery plant

8m3/d Thiết bị tuyển nổi áp lực, phân ly dầu 2009

Food plant

70m3/d Thiết bị xử lý bùn hoạt tính 2009

Machinery plant

687m3/d Thiết bị xử lý vi sinh 2009

Food plant

240m3/d Thiết bị tuyển nổi áp lực 2009

Machinery plant

100m3/d Thiết bị xử lý trung hòa 2009

Electronic component manufacturing plant

100m3/d Thiết bị tuyển nổi áp lực 2009

Electronic component manufacturing plant

2,900m3/d Thiết bị keo tụ trầm lắng 2009

Machinery plant

10m3/d Thiết bị keo tụ trầm lắng 2009

Chemical plant

2,400m3/d Thiết bị keo tụ trầm lắng 2009

Textile Plant

150m3/d Thi công thay mới đường ống sục khí 2009

Chemical plant

80m3/d Thiết bị tuyển nổi áp lực 2009

Food plant

70m3/d Thiết bị xử lý kỵ khí 2009

Electronic component manufacturing plant

240m3/d Cải tạo hệ thống xử lý nước thải 2009

Chemical plant

144m3/d Thiết bị keo tụ trầm lắng 2009

Chemical plant

2m3/h Thiết bị xử lý nước thải chưa Cyan 2009

Surface treatment plant

40m3/d Thiết bị keo tụ trầm lắng 2009

Vehicle plant

4m3/d Thiết bị lọc Anthracit 2008

Food plant

300m3/d Tháp lọc cát 2008

Food plant

200m3/d Thiết bị bùn hoạt tính 2008

Chemical plant

50m3/d Thiết bị bùn hoạt tính 2008

Electronic component manufacturing plant

120m3/d Thiết bị bùn hoạt tính, lắng, lọc 2008

Machinery plant

2m3/d Thiết bị tuyển nổi áp lực 2008

Food plant

80m3/d Thiết bị xử lý nước thải 2008

Chemical plant

20m3/d Thiết bị tuyển nổi áp lực 2008

Service industry

30m3/h Thiết bị tuyển nổi áp lực 2008

Machinery plant

66m3/d Thiết bị keo tụ trầm lắng 2008

Food plant

100m3/d Thiết bị tạo bọt khí 2008

Electronic component manufacturing plant

500m3/d Thiết bị keo tụ trầm lắng 2008

Machinery plant

20m3/d Thiết bị tuyển nổi áp lực 2008

Machinery plant

40m3/d Thiết bị tuyển nổi áp lực 2008

Vehicle plant

300m3/d Thiết bị tuyển nổi áp lực 2008

Surface treatment plant

10m3/d Thiết bị keo tụ trầm lắng 2008

Electronic component manufacturing plant

2m3/d Thiết bị keo tụ trầm lắng 2008

Food plant

5m3/d Thiết bị xử lý vi sinh 2008

Food plant

80m3/d Thiết bị xử lý vi sinh 2008

Machinery plant

40m3/d Thiết bị tuyển nổi áp lực 2007

Chemical plant

48m3/d Thiết bị xử lý trung hòa 2007

Food plant

600m3/d Thiết bị tuyển nổi áp lực 2007

Electronic component manufacturing plant

120m3/d Thi công tu sửa 2007

Chemical plant

480m3/d Thiết bị keo tụ trầm lắng 2007

Electronic component manufacturing plant

5m3/d Thiết bị keo tụ trầm lắng 2007

Food plant

150m3/d Thiết bị xử lý trung hòa 2007

Chemical plant

8m3/d Thiết bị tuyển nổi áp lực 2007

Machinery plant

24m3/d Thiết bị tuyển nổi áp lực 2007

Textile Plant

2,200m3/d Thiết bị xử lý kỵ khí 2007

Surface treatment plant

40m3/d Thiết bị tuyển nổi áp lực 2007

Service industry

5m3/d Thiết bị keo tụ trầm lắng 2007

Electronic component manufacturing plant

1,500m3/d Thiết bị keo tụ trầm lắng 2007

Machinery plant

24m3/d Thiết bị tuyển nổi áp lực 2007

Machinery plant

50m3/d Thiết bị tuyển nổi áp lực 2007

Electronic component manufacturing plant

1,000m3/d Thiết bị keo tụ trầm lắng 2007

Machinery plant

768m3/d Thiết bị trung hòa, keo tụ trầm lắng 2007

Vehicle plant

3,200m3/d Thiết bị tuyển nổi áp lực 2007

Chemical plant

10m3/d Thiết bị thu gom chì 2007

Surface treatment plant

4m3/d Thiết bị keo tụ trầm lắng 2007

Electronic component manufacturing plant

3,500m3/d Thiết bị keo tụ trầm lắng + tháp lọc 2007

Machinery plant

3m3/h Thiết bị tuyển nổi áp lực 2007

Service industry

5m3/d Thiết bị xử lý trung hòa 2007

Service industry

72m3/d Thiết bị tuyển nổi áp lực 2007

Electronic component manufacturing plant

600m3/d Thiết bị xử lý trung hòa 2007

Chemical plant

240m3/d Thiết bị xử lý nước thải trong đất 2007

Electronic component manufacturing plant

1,000m3/d Thiết bị xử lý nước thải 2007

Food plant

300m3/d Thiết bị xử lý bằng bùn hoạt tính 2007

Vehicle plant

100m3/d Thiết bị xử nước thải rủa xe 2006

Surface treatment plant

120m3/d Thiết bị xử lý nước thải 2006

Machinery plant

120m3/d Thiết bị tuyển nổi áp lực 2006

Chemical plant

100m3/d Thiết bị xử lý nước thải nhiễm axit 2006

Electric power plant

480m3/d Thiết bị xử lý trung hòa 2006

Government

Thay mới máy ép bùn 2006

Surface treatment plant

120m3/d Thiết bị xử lý nước thải nhà máy 2006

Electronic component manufacturing plant

100m3/d Thiết bị xử lý nước thải 2006

Machinery plant

60m3/d Thiết bị tuyển nổi áp lực 2006

Vehicle plant

50m3/d Thiết bị xử lý nước thải 2006

Textile Plant

240m3/d Thiết bị xử lý trung hòa 2006

Food plant

1,000m3/d Cải tạo thiết bị xử lý vi sinh 2006

Service industry

50m3/d Thiết bị tuyển nổi áp lực 2006

Chemical plant

100m3/d Cải tạo thiết bị xử lý nước thải 2006

Machinery plant

100m3/d Thiết bị xử lý nước thải 2006

Chemical plant

Thay mới bể bùn sau khi ép 2006

Government

15m3/d Thiết bị xử lý trung hòa 2006

Vehicle plant

15m3/d Thiết bị tuyển nổi áp lực 2006

Vehicle plant

30m3/d Thiết bị xử lý nước thải 2006

Machinery plant

10m3/d Thiết bị keo tụ trầm lắng 2006

Food plant

25m3/d Thiết bị xử lý nước thải 2006

Food plant

4m3/d Thiết bị xử lý nước ô nhiễm nặng 2006

Chemical plant

50m3/d Thiết bị xử lý nước thải nhà máy 2006

Food plant

640m3/d Thiết bị tuyển nổi áp lực 2005

Machinery plant

15m3/d Thiết bị xử lý nước nhiễm dầu 2005

Food plant

25m3/d Thiết bị xử lý nước chứa kim loại nặng 2005

Chemical plant

Cải tạo thệ thống bơm định lượng kiềm 2005

Chemical plant

100m3/d Thiết bị xử lý nước thải nhà máy 2005

Food plant

100m3/d Thiết bị xử lý nước thải chế biến lươn 2005

Government

1m3/d Thiết bị xử lý theo phương pháp ferrite 2005

Electronic component manufacturing plant

15m3/d Thiết bị xử lý nước thải nhiễm Flo 2005

Textile Plant

63m3/d Thiết bị xử lý trung hòa 2005

Textile Plant

Thi công lắp mới máy ép bùn 2005

Government

10m3/d Thiết bị tuyển nổi áp lực 2005

Electronic component manufacturing plant

200m3/d Thiết bị xử lý nước thải nhiễm axit flofluoric 2005

Chemical plant

60m3/d Thiết bị xử lý nước thải 2005

Vehicle plant

1,200m3/d Thay mới hệ thống xử lý nước thải 2005

Electronic component manufacturing plant

50m3/d Tu sửa thiết bị tuyển nổi áp lực 2005

Chemical plant

400m3/d Thiết bị điều chỉnh nồng độ pH 2005

Food plant

400m3/d Thiết bị bùn hoạt tính 2004

Food plant

300m3/d Thiết bị bùn hoạt tính lưu động 2004

Vehicle plant

30m3/d Thiết bị xử lý nước thải rửa xe 2004

Food plant

100m3/d Thiết bị xử lý nước thải 2004

Electronic component manufacturing plant

30m3/d Thiết bị keo tụ trầm lắng 2004

Electronic component manufacturing plant

100m3/d Thiết bị xử lý nước thải tẩy rửa 2004

Vehicle plant

30m3/d Thiết bị điều chỉnh nồng độ pH 2004

Machinery plant

50m3/d Thiết bị tuyển nổi áp lực 2004

Electronic component manufacturing plant

100m3/d Thiết bị xử lý nước thải 2004

Chemical plant

1,000m3/d Thiết bị bùn hoạt tính kết hợp với Oxy 2004

Electronic component manufacturing plant

300m3/d Cải tạo hệ thống xử lý nước thải 2004

Civil engineerng plant

100m3/d Thiết bị xử lý nước thải trong đất 2004

Chemical plant

100m3/d Thiết bị xử lý nước thải nhiễm chì 2004

Machinery plant

100m3/d Thay mới thiết bị tuyển nổi áp lực 2004

Textile Plant

2,600m3/d Thiết bị bùn hoạt tính kết hợp với Oxy 2004

Electronic component manufacturing plant

720m3/d Thiết bị xử lý nước thải bảng mạch in 2004

Chemical plant

55m3/d Thiết bị điều chỉnh nồng độ pH 2004

Machinery plant

20m3/d Thiết bị tuyển nổi áp lực 2004

Electronic component manufacturing plant

25m3/d Thiết bị xử lý nước thải 2004

Machinery plant

5m3/d Cải tạo hệ thống xử lý nước thải 2004

Chemical plant

40m3/d Cải tạo hệ thống xử lý nước thải 2004

Chemical plant

375m3/d Nâng cấp năng lực bể lắng 2004

Vehicle plant

Thay mới máy ép bùn 2004

Textile Plant

25m3/d Thiết bị tuyển nổi áp lực 2004

Government

15m3/d Thiết bị xử lý trung hòa 2004

Machinery plant

21m3/d Thiết bị keo tụ trầm lắng 2004

Food plant

4m3/d Thiết bị keo tụ trầm lắng 2004

Electronic component manufacturing plant

500m3/d Thiết bị xử lý nước thải nhà máy 2003

Vehicle plant

150m3/d Thiết bị xử lý nước thải 2003

Electronic component manufacturing plant

5m3/d Thiết bị bơm định lượng axit Clo 2003

Food plant

100m3/d Cải tạo thiết bị xử lý nước thải 2003

Government

5m3/d Thiết bị xử lý nước thải 2003

Vehicle plant

10m3/d Thiết bị xử lý theo mẻ 2003

Food plant

100m3/d Thiết bị xử lý nước thải 2003

Civil engineerng plant

50m3/d Thiết bị làm sạch nước ngầm 2003

Food plant

100m3/d Thiết bị tuyển nổi áp lực 2003

Chemical plant

100m3/d Thiết bị xử lý nước thải 2003

Food plant

30m3/d Thiết bị xử lý nước thải 2003

Food plant

300m3/d Cải tạo thiết bị xử lý thứ cấp 2003

Machinery plant

50m3/d Thiết bị tuyển nổi áp lực 2003

Chemical plant

200m3/d Thiết bị xử lý nước rửa chai lọ 2003