Sản phẩm

Thiết bị bùn hoạt tính màng phân ly

Thiết bị sử dụng màng sợi rỗng để phân tách rắn lỏng bùn hoạt tính, thu được nước sạch sau khi lọc.

Product features

・Thành phần trong nước sau xử lý ổn định.
・Diện tích sử dụng bằng một nửa so với thiết bị khác
・Thích hợp dùng cho tái sử dụng nước.

Other

Ứng dụng
・Nước thải nhà máy thực phẩm.
・Nước thải nhà máy hóa chất.
・Nước thải khu xử lý rác.
・Xả thải ra sông hoặc những nơi có diện tích nhỏ.
・Tái sử dụng nguồn nước thải