Sản phẩm

Thiết bị tuyển nổi áp lực kiểu dáng mới

Product features

・Diện tích chiếm khoảng 2.5m2.
 Có thể đặt được ở những nơi có diện tích nhỏ nhờ thiết kế nhỏ gọn.
・Dễ sử dụng với bản điều khiển tự động.
 Quản lý vận hành hàng ngày với thao tác đơn giản.
・Lắp đặt đơn giản không cần thi công.
 Toàn bộ thiết bị được lắp đặt theo tiêu chuẩn về diện tích nên hầu như không cần đến thi công.

Other

Ứng dụng
・Xử lý hoặc tái sử dụng nước thải cho các trạm xăng hoặc công trường sửa chữa xe.
・Loại bỏ dầu mỡ, màu sắc, chất không tan trong nước thải nhuộm, mực in.
・Điều chỉnh nồng độ pH, loại bỏ kim loại nặng cho nước thải công trường sơn hoặc mạ.
・Loại bỏ những chất bẩn không tan,dầu mỡ cho nước thải của nhiều nhà máy.
・Có thể sử dụng trước hoặc sau giai đoạn xử lý vi sinh.