Tin tức

2018.12.05

Thành lập Kotobuki E&E Philippines Inc tại Philippines

Thành lập Kotobuki E&E Philippines Inc tại Philippines

Thành lập chi nhánh Kotobuki E&E Philippines Inc tại Philippines

★Địa chỉ:Unit 2A L2 B5 Village Front Brgy.
   Mamplasan, Binnan, Laguna
★Liên hệ
 ・Liên hệ trực tiếp với chi nhánh Kotobuki E&E Philippines Inc
  Japanese    :+63‐917‐871-0635(Kawabe)
  English&Tagalog  :+63-917-677-4567(Angel)

 ・Liên hệ với chi nhánh Kotobuki E&E Philippines Inc thông qua VPDD tại
  Việt Nam Vietnamese :+84-98-856-4980(Đoàn)