Tin tức

2018.10.11

“Trúng thầu dự án khảo sát cơ sở của JICA “

Chúng tôi đã trúng thầu dự án khảo sát cơ sở trong các gói dự án về
hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư ra nước ngoài lần 1 năm 2018
của tổ chức JICA (Tổ chức hợp tác quốc tế).
Tên dự án "Khảo sát cơ sở về dự án hệ thống xử lý nước hồ tại Việt Nam
(SME Partnership Promotion)".
Góp phần giải quyết những vấn đề về môi trường thông qua việc xử lý nước hồ.

Danh sách các dự án trúng thầu.
https://www.jica.go.jp/press/2018/ku57pq00002c1zqa-att/20180416_kisotyousa.pdf
Thông tin về JICA
https://www.jica.go.jp/about/index.html