Giải pháp thực tiễn

Nước thải rò rỉ từ khu vực chôn rác

Mục đích sử dụng

Thay mới hệ thống xử lý Làm giảm nồng độ các chất bằng cách nâng cao năng lực xử lý.

Giải pháp xử lý

Phương pháp Nitrat hóa bằng giá thể lưu động.

Kết quả

Thành phần Nitơ trong nước xả thải ổn định theo tiêu chuẩn.

Nước thải nhà máy hóa chất

Mục đích sử dụng

Nồng độ COD tổng vượt quá tiêu chuẩn cho phép.

Giải pháp xử lý

Sử dụng phương pháp oxi hóa bằng ozon giai đoạn tiền xử lý.

Kết quả

Nước xả thải có nồng độ COD rất thấp và ổn định trong sử dụng.

Nước thải nhà máy thực phẩm

Mục đích sử dụng

Giảm lượng bùn phát sinh.

Giải pháp xử lý

Thay thế bùn hoạt tính cũ bằng bùn hoạt tính đặc thù do Kotobuki cung cấp.

Kết quả

Làm giảm một phần lớn lượng bùn so với trước đây.

Nước thải nhà máy thực phẩm

Mục đích sử dụng

Chuyển từ xả thải cống ngầm sang xả thải ra sông.

Giải pháp xử lý

Sử dụng thiết bị tự động quản lý nồng độ bùn trong bể sục khí 24/24.

Kết quả

Thành phần nước xả thải ổn định theo tiêu chuẩn mà không cần bảo trì hệ thống.

Nước thải rửa xe

Mục đích sử dụng

Giảm lượng bùn phát sinh và giảm tần suất bảo trì

Giải pháp xử lý

Thay thế thiết bị tuyển nổi áp lực cũ bằng hệ thống lọc keo tụ vi lượng.

Kết quả

Lượng bùn phát sinh ít, giảm được tần suất bảo trì như mục tiêu đã đề ra.

Công ty tàu điện

Mục đích sử dụng

Nâng cao hiệu quả rửa thân tàu.

Giải pháp xử lý

Sử dụng thiết bị rửa thân tàu tổ hợp.

Kết quả

Kết quả thử nghiệm được đánh giá cao và đăng tải trên tạp chí chuyên ngành (Nhận bằng sáng chế năm 2009).

Công ty tàu điện

Mục đích sử dụng

Nâng cao hiệu quả rửa giá đỡ thân tàu.

Giải pháp xử lý

Thiết bị rửa bọt khí dùng cho gia đỡ thân tàu.

Kết quả

Tăng hiệu quả rửa lên nhiều lần. Làm hài lòng khách hàng.

Công ty tàu điện

Mục đích sử dụng

Thay mới thiết bị rửa khớp nối trục xoay.

Giải pháp xử lý

Thiết bị rửa bọt khí dùng cho trục đỡ.

Kết quả

Hiệu quả rửa tăng lên nhiều lần. Loại bỏ triệt để dầu mỡ trên khớp nối.

RCông ty tàu điện

Mục đích sử dụng

Thay mới thiết bị rửa linh kiện.

Giải pháp xử lý

Thiết bị rửa bọt khí dùng cho rửa linh kiện.

Kết quả

Rút ngắn thời gian rửa đáng kể so với thiết bị rửa cũ.

Công ty tàu điện

Mục đích sử dụng

Thay mới thiết bị rửa linh kiện.

Giải pháp xử lý

Thiết bị rửa linh kiện bằng sóng siêu âm.

Kết quả

Làm sạch một cách hiệu quả những vết bẩn cứng đầu.