Sản phẩm

Thiết bị tuyển nổi áp lực

Thiết bị phân ly nổi với hình thức liên kết bông tụ trong nước với những hạt khí siêu nhỏ.

Product features

・Phân ly nhanh, giảm diện tích sử dụng.
・Kiểu dáng mới tạo bọt khí mịn, hiệu suất cao.
・Hiệu suất xử lý cao nhờ lượng bùn nổi cô đặc.
・Tự động thu gom bùn lắng bằng thiết bị quét đáy.
・Vận hành tự động.

Other

Ứng dụng và thành tích thực tế
・Nước thải rửa xe của tàu điện,xe bus.
・Nước thải nhiễm dầu của nhà máy lắp ráp, gia công cơ khí.
・Nước thải nhà máy chế biến thực phẩm.
・Nước thải chứa chất hoạt động bề mặt, phù du.
・Nước thải nhuộm,sơn.
・Dùng trước hoặc sau xử lý vi sinh.