Sản phẩm

Danh sách thiết bị rửa

Thiết bị rửa tổ hợp thân tàu

Tên thiết bị
Thiết bị rửa tổ hợp thân tàu
Sơ lược
Thiết bị rửa tổ hợp là sự kết hợp giữa bàn chải cọ và xịt rửa

Thiết bị rửa giá đỡ thân tàu

Tên thiết bị
Thiết bị rửa giá đỡ thân tàu
Sơ lược
Rút ngắn thời gian rửa nhờ sử dụng phương pháp rửa bằng bọt khí siêu mịn.

Thiết bị rửa vòng bi

Tên thiết bị
Thiết bị rửa vòng bi
Sơ lược
Thiết bị có thể rửa được vòng bi của nhiều thiết bị và máy móc.

Thiết bị rửa linh kiện (Thiết bị xịt rửa)

Tên thiết bị
Thiết bị rửa linh kiện (Thiết bị xịt rửa)
Sơ lược
Thiết bị chuyên dùng để rửa những linh kiện nhỏ.

Thiết bị rửa linh kiện (Sàn dao động nhúng chìm)

Tên thiết bị
Thiết bị rửa linh kiện (Sàn dao động nhúng chìm)
Sơ lược
Thiết bị chuyên dụng rửa những linh kiện nhỏ.

Máy rửa linh kiện (rửa bằng sóng siêu âm)

Tên thiết bị
Máy rửa linh kiện (rửa bằng sóng siêu âm)
Sơ lược
Thiết bị thích hợp dùng cho rửa những linh kiện nhỏ và những vết bẩn khó đi
Về đầu trang