Sản phẩm

Danh sách thiết bị xử lý nước cấp

Thiết bị lọc nhanh

Tên thiết bị
Thiết bị lọc nhanh
Sơ lược
Thiết bị loại bỏ độ đục cho nước dùng cho nhà máy
Đặc trưng
・Lọc nhanh nhờ phương thức lọc áp lực
 đóng kín.
・Lọc 2 tầng với vật liệu lọc là cát và
 Anthracite.

Thiết bị loại bỏ Sắt và Mangan

Tên thiết bị
Thiết bị loại bỏ Sắt và Mangan
Sơ lược
Thiết bị dùng để loại bỏ những tạp chất như Sắt và Mangan hay có trong nước ngầm.
Đặc trưng
・Lọc nhanh nhờ phương thức lọc áp lực
 đóng kín.
・Sử dụng vật liệu đặc thù dùng cho lọc.

Thiết bị màng lọc RO

Tên thiết bị
Thiết bị màng lọc RO
Sơ lược
Thiết bị có khả năng lọc ở cấp độ nano chẳng hạn như các phần tử Ion trong nước nhờ tính chất lọc ngược đặc thù của màng lọc.
Đặc trưng
・Tạo nước tinh khiết
・Loại bỏ muối trong nước

Màng lọc MF và UF

Tên thiết bị
Màng lọc MF và UF
Sơ lược
Với khả năng lọc ở cấp độ Nano và Micro, thiết bị cung cấp nguồn nước sạch an toàn dùng trong nhà máy.
Đặc trưng
・Sử dụng lượng nước rửa ngược ít.
・Chiếm ít diện tích.
・Bảo đảm nguồn nước sạch an toàn.
Về đầu trang